LITEE.HU

Üdvözöljük weboldalunkon!

Küldetésünk

A Ligetalja Természetvédelmi Egyesületet 2008-ban hozta létre 10 alapító tag. Az egyesület
politikától független társadalmi szervezet, melynek fő célja a természet védelmének
társadalmi támogatása. Tömöríti azokat, akik önként, meggyőződésből támogatni kívánják a
természet és az élővilág védelmének az ügyét. Egyesületünket a ligetalja tájegység után
neveztük el, amely működési területünk központja.
Működési terület: Ligetalja térsége: (Nyíradony, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Hajdúsámson,
Vámospércs, Nyírábrány, Álmosd, Bagamér, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Balkány,
Szakoly települések közigazgatási területe)

Céljaink

• a természetvédelem valamennyi szakterületének gyakorlati művelése, társadalmi
előmozdítása, népszerűsítése
• az ifjúság széles körben való bevonása a környezet- és természetvédelembe, helyes
szemléletük kialakítása
• hazánk természeti értékeinek minél alaposabb megismerése és a szerzett tudásanyag
rendszerezése, feldolgozása
• természetvédelmi javaslatok kidolgozása és az illetékes szervekhez terjesztése
• együttműködés az állami és önkormányzati természetvédelmi szervekkel
• kapcsolatok létesítése és fenntartása a hazai és külföldi természetvédelmi szervekkel
• az egyesület a környezet és természetvédelmi programjai mellett végezhet más
kulturális, sport és egészségügyi tevékenységeket is, kiemelve a hátrányos szociális
helyzetűek bevonását a programba
• az egyesület tevékenységének gazdasági megalapozása érdekében elsősorban a tágabb
értelembe vett természetvédelem területén gazdálkodói és vállalkozói tevékenységet is
folytathat
• az egyesület működési területén összefogja a kisebb társadalmi szervezeteket és civil
szerveződéseket
Célcsoportunk

Tagjaink tevékenységünk által a társadalom széles rétegét célozzák meg. Célcsoportunk fő
jellemzői:
– 10-14 éves korosztály, legfontosabb feladat a szemléletük formálása
– 15-39 éves korosztály, legfontosabb feladat a környezettudatosság erősítése
– 40-65 éves korosztály, legfontosabb feladat az internet és a digitális világra való
felkészítésük 65 év felettiek, legfontosabb feladat az életminőségük javítása, a
társadalomban, családi életben való aktív részvételük segítése

Feladatunk

Az egyesület működési területén lévő természeti értékek védelmét, megismerését, bemutatását
segíti elő és részt vállal a természet- és környezetvédelmi feladatainak megoldásában.
Tömöríti azokat, akik önként, meggyőződésből támogatni kívánják a természet és az élővilág
védelmének ügyét. Az ifjúságnak a természet, az élővilág szeretetére nevelése érdekében
előmozdítja a természet- és állatvédelemnek az iskolai oktatásban való beilleszkedését,

továbbá elősegíti az oktatási intézményekben természet- és állatvédő klubok szervezését,
valamint szakmai klubok létrehozását. Az állatvilág védelme érdekében propagálja
madárvédelmi eszközök (odúk, etetők) gyártását, a vadon élő állatok szaporító (költő)
helyeink védelmét, a téli vadetetést, továbbá a védelem hatékonyságának fokozása érdekében
általában előmozdítani törekszik a vadászokkal, vadgazdálkodókkal való együttműködést. Az
egyesület vállalja a természetvédelmi feladatait ismertető előadások tartását, kiállítások
rendezvények szervezését és kiadványok megjelentetését, szaktanácsadási feladatok ellátását.
A természetvédelem érdekében együttműködik más állami és társadalmi szervekkel.
Az Egyesület feladatai közé tartoznak a következő közhasznú tevékenységek, melyeket
közfeladathoz kapcsolódóan végez:
8. Természetvédelem, állatvédelem: A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal
kapcsolatos feladatok a1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 21.§.
9. Környezetvédelem: A közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos
feladatok a 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről 21.§.

Kapcsolat

6 + 5 =

Papp János

Papp János

elnök

Cím: 4254 Nyíradony, Hajnal u. 28. szám
E-mail: ligetaljaegyesulet@gmail.com
Kérjük, támogassa Ön is a Természetvédelmet!
Legyen egyesületünk pártoló tagja! Az egyesület aktív tagjai és szakemberei időt és fáradtságot nem kímélve dolgoznak céljaink megvalósításában. Bizonyosak vagyunk abban, hogy tagjaink, partnereink méltán lehetnek
büszkék munkánkra, és elmondhatják, hogy a Ligetalja Természetvédelmi Egyesület támogatásával jelentős mértékben hozzájárultak hazánk természeti értékeinek megóvásához. Ligetalja Természetvédelmi Egyesület

Alapszabály
Programjaink