Pályázati konstrukció:         „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával”

Kedvezményezett neve:    Ligetalja Természetvédelmi Egyesület

Projekt azonosítószáma:   GINOP-3.3.3-17 -2019-00144

Projekt címe:                        „Digitális Jólét megteremtésének elősegítése a Nyíradonyi Járásban”

Támogató:                            Pénzügyminisztérium

Teljes projektköltség:          11.111.111,- Ft

Megítélt támogatás:            10.000.000,- Ft

A támogatás mértéke (intenzitása): 90%

Projektmegvalósítás időtartama: 2020.01.10. – 2020.09.30.

Megvalósítási helyszínek: Nyíracsád; Újléta; Bagamér települések

 

A Ligetalja Természetvédelmi Egyesület GINOP-3.3.3-17 konstrukcióhoz kapcsolódó „Digitális Jólét megteremtésének elősegítése a Nyíradonyi Járásban” elnevezésű közel 9 hónap időtartamra (2020.01.10. – 2020.09.30) tervezett projektje a Nyíradonyi Járást területén található 3 kistelepülésen valósul meg a digitális alapkészségekkel, a digitális eszközök, az internethasználat személyes tapasztalatával nem rendelkező, főként 45 év feletti, álláskereső vagy kistelepüléseken élő célcsoportok számára, összesen 300 személy elérésével.

A projekt kiemelt célja a hátrányos helyzetű lakosság internet megismerésének/használatának elősegítése Digitális alapkészségek fejlesztése Munkavállalók foglalkoztathatóságának javítása, életminőségének növelése online szolgáltatásokat igénybe vevők arányának javítása. Ezt a célt elsősorban a személyes meggyőzés eszközeivel, pl. kitelepüléseken, rendezvényeken, fórumokon, bemutatókon – történő találkozások (tervezetten összesen 20 alkalom) révén, a családi, baráti, ismerősi kapcsolatok bevonásával, hatékony kampány-, marketing- és kommunikációs eszközök alkalmazásával kívánjuk elérni.

A projekt Nyíracsádon, valamint 2 környező településen (a Nyíradonyi járásban) valósul meg. Valamennyi település 5.000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik.

A tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása (az adott alkalommal 4 óra időtartamban, az adott településen esetenként akár több helyszínen és/vagy egy időben, egymással párhuzamosan megvalósuló programelemek révén) az alábbi ütemezés szerint:

 

IDŐPONT
(a projekt hónapjaiban megadva)
HELYSZÍN TEVÉKENYSÉG
1. hónap Bagamér Tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása.

 

1. hónap Bagamér
2. hónap Bagamér
2. hónap Bagamér
3. hónap Bagamér
3. hónap Bagamér
4. hónap Újléta Tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása.
4. hónap Újléta
5. hónap Újléta
5. hónap Újléta
5. hónap Újléta
6. hónap Újléta
7. hónap Nyíracsád Tematikus helyi rendezvények (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások, prezentációk, beszélgetések), továbbá a kitelepülések, motivációs kampányok, lakossági fórumok, helyi szervezetek rendezvényei, térítésmentes, nem formális ismeretterjesztő, digitális eszközöket és szolgáltatásokat népszerűsítő oktatási programok, helyi PR és érzékenyítő tevékenység lebonyolítása.
7. hónap Nyíracsád
7. hónap Nyíracsád
7. hónap Nyíracsád
8. hónap Nyíracsád
8. hónap Nyíracsád
8. hónap Nyíracsád
9. hónap Nyíracsád

 

A projekt szakmai tartalmának összeállítása és végrehajtása során együttműködik a GINOP-3.3.2-16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” c. projekt keretében működő „Digitális Jólét Koordinációs Központtal”

 

A Digitális Jólét Programról általában az alábbi oldalon lehet tájékozódni:

https://digitalisjoletprogram.hu/

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/digitalis-jolet-program

https://djnkft.hu/